Energietransitie in Flevoland

Energietransitie is maatschappelijk en technisch een majeure systeeminnovatie. De VVD is blij met het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Het biedt Flevoland een referentie om haar ambitie te spiegelen aan de nationale ontwikkelingen. Wij constateren dat GS vrijwel alle aanbevelingen overneemt. Wij zijn van mening dat de monitoring door PS prima kan geschieden via rapporteurschap. Tenslotte, gezien de Flevolandse ambitie en de impact op onze inwoners is onze wens dat periodiek, een cyclus van drie jaar, zo’n rapportage wordt opgesteld.