Extra €2,5 miljoen voor snellere verduurzaming Openbaar Vervoer IJssel-Vecht

Provinciale Staten hebben op 30 januari 2019 besloten €2,5 miljoen uit te trekken voor de snellere verduurzaming van het Openbaar Vervoer. Dit naar aanleiding van een eerder aangenomen motie ‘Versnelling transitie zero-emissie Openbaar Vervoer’ op 30 mei 2018.

De VVD heeft begrip voor het feit dat de provincie het voortouw neemt bij de aanleg van laadinfrastructuur én samen met de provincies Gelderland en Overijssel – via een stimuleringsbudget –  nieuwe technieken en concepten m.b.t. emissievrij busvervoer wil stimuleren. De VVD vindt het een goede zaak dat dit uitdrukkelijk niet alleen bedoeld is voor initiatieven van concessiehouders, maar ook van derden. Ook heeft de VVD een harde toezegging gevraagd en gekregen van gedeputeerde Fackeldey om de €2,5 miljoen niet te overschrijden. We hebben dan ook ingestemd met dit voorstel. Uiteraard volgen we de verdere ontwikkelingen op de voet.

Zie voor meer informatie de bijgevoegde bijlagen:
(1) het betreffende Statenvoorstel
(2) de tekst die door mevrouw Broen (statenlid) is uitgesproken tijdens de Statenvergadering.