Waterschappen: Veilig, Verantwoordelijk, Doelmatig: VVD!

De VVD vindt professioneel watermanagement belangrijk. Onze focus ligt op het verantwoord uitvoeren van de kerntaken van het Waterschap: veiligheid, voldoende water en schoon water.

Wij gaan aan de slag:

- Om sterke en veilige dijken te houden
- Om bodemdaling te voorkomen
- Om in natte perioden geen wateroverlast te krijgen
- Om in droge perioden voldoende water te houden
- Om ons aan te passen in veranderingen in klimaat
- Om medicijnresten uit het water te zuiveren
- Om onze natuur mooi groen en blauw te houden

De VVD vindt het belangrijk om open te staan voor wensen van Flevolanders, en blijven inspelen op de behoeften van de agrarische sector. 

Kies voor doen! Stem op 20 maart VVD Zuiderzeeland!