Verkiezingsprogramma VVD Flevoland

Voor Flevoland: Verkiezingsprogramma van de Flevolandse VVD voor Provinciale Staten Flevoland beschikbaar.

 Lijsttrekker Jan de Reus is blij de kar te mogen trekken richting de verkiezingen met een krachtig programma.

“ het is een programma dat op hoofdlijnen schetst waar de VVD de komende jaren de accenten legt in de provincie. We willen een kleine effectieve overheid en vertrouwen daarbij op de sterke gemeenten die dicht bij de burger staan. De VVD staat voor een provincie die onze inwoners en bedrijven de ruimte geeft om initiatieven te ontplooien, een provincie die ruimte geeft en biedt en een provincie die meebeweegt en niet in beperkingen denkt. Een programma op hoofdlijnen, waar de VVD de verkiezingen mee ingaat.

We zijn trots op Flevoland, van het mooie platteland tot de grote moderne steden, maar hier is ook nog volop ruimte voor ontwikkeling; om te wonen, werken en recreëren. Flevoland is er voor inwoners en ondernemers die met lef hun eigen keuzes durven te maken.
De Flevolandse VVD wil handelen naar de geest van ir. Lely: vooruitstrevend, innovatief en onderscheidend. Voor Flevoland.

Aanvullend geeft de heer De Reus aan “het is een mooi en krachtig programma geworden, waarbij duidelijk is dat de provinciale taken niet alleen aanvullend zijn op die van de gemeenten, maar ook dat de VVD inzet op een provincie die het voortouw neemt t.a.v. haar kerntaken, zoals regionale economie en infrastructuur.”