VVD Flevoland tevreden met gerechtelijke uitspraak

De fractie van de VVD in de Staten van Flevoland is tevreden met de gerechtelijke uitspraken inzake de Oostvaardersplassen. De provincie is in alle gevallen in het gelijk gesteld. Nu kan eindelijk worden begonnen met het uitvoeren van het initiatiefvoorstel van de fracties van de VVD en de SGP van januari 2017. Op deze wijze komt een einde aan de ellende van de afgelopen jaren.

Verschillende natuurorganisaties hebben processen aangespannen tegen de provincie. Door de uitspraken van rechtbanken ten gunste van de provincie komt eindelijk een einde aan de jarenlange ellende m.b.t. het dierenwelzijn.

Het op de oude voet doorgaan en, zoals Frans Vera (een van de bedenkers van het plan met het inbrengen van grote grazers) , vol blijven houden dat het goed gaat is een belediging voor ieder die het welzijn van dieren aan het hart gaat.
Onbegrijpelijk dat een Partij voor de Dieren achter deze onzin is blijven aanlopen en anderen in een kwaad daglicht stelt. Om maar te roepen dat dit de natuur is, is volgens de VVD nog steeds een volstrekt verkeerde weergave van de werkelijkheid.

Voor de VVD-Statenfractie is het dierenwelzijn belangrijk opdat de dieren niet meer honger lijden en vervolgens creperen. Uitgangspunt voor de VVD fractie is altijd geweest dat de aantallen grote grazers in evenwicht zijn met
de draagkracht van het gebied.
Dat betekent wel eenmalig een groot afschot van edelherten, hetgeen onvermijdelijk is. Daarna zal elk jaar het aantal grote grazers op maximaal 1500 worden gehouden.             
Dat is de structurele oplossing. Daar gaat het de VVD om.
“En dan krijgen we niet ieder jaar weer van die “dier-onterende” toestanden in de OVP” Het gebied is niet aantrekkelijk genoeg. Het is de afgelopen jaren kaalgevreten, waarbij bomen, struiken en planten geen tijd hadden om te herstellen. Met minder grote grazers wordt het gebied weer aantrekkelijk en leefbaar aldus Mirjam Smeels.