Veilig, Verantwoord, Doelmatig: VVD Flevoland heeft verkiezingsprogramma voor waterschapsverkiezingen vastgesteld.

"Veilig, Verantwoord, Doelmatig", met deze titel stelden de leden van de VVD voor het waterschap Zuiderzeeland maandagavond in Emmeloord het programma vast voor de verkiezingen van de waterschappen op 20 maart 2019.

Lijsttrekker Tom Vereijken over het programma: "De droogte van deze zomer heeft terecht de aandacht weer goed gelegd op de belangrijke rol van de waterschappen. Het gaat er niet alleen maar om dat we veilig kunnen wonen, maar vooral ook dat we zorgen dat we bij droogte zorgen dat er genoeg water is. Gelukkig kunnen we putten uit het IJsselmeer, maar het is wel zaak om te zorgen dat we dus heel goed omgaan met deze belangrijke watervoorraad."

Voor de inhoudelijke samenstelling van het verkiezingsprogramma trok de programma-commissie voor Zuiderzeeland samen op met de commissie voor het programma van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Volgens Vereijken een verstandige keuze: “Wij staan voor dezelfde belangen, namelijk de veiligheid van schoon water en droge voeten, met de verantwoordelijkheid van goed waterbeheer ook in droge tijden. Bovendien willen wij staan voor het doelmatig omgaan met belastingcenten, we kunnen een euro maar één keer uitgeven."

Net als voor Provinciale Staten, wordt er tussen 12 en 23 november aanstaande een ledenraadpleging gehouden voor de volgorde van de kandidatenlijst. De voorgestelde kandidatenlijst vanuit het regiobestuur wordt twee weken vóór de eerstgenoemde datum naar de leden verzonden.