VVD Flevoland heeft verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten Flevoland vastgesteld.

Met de titel “Voor Flevoland!” stelden leden van de VVD in de Provincie Flevoland maandagavond in Emmeloord het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 vast.

Met de titel “Voor Flevoland!” stelden leden van de VVD in de Provincie Flevoland maandagavond in Emmeloord het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 vast. 

Lijsttrekker Jan de Reus is blij de campagne in te kunnen gaan met een krachtig programma: “Het is een programma dat haarfijn aangeeft waar we voor willen staan, geheel in de geest van ir. Lely: vooruitstrevend, innovatief en onderscheidend, echt “Voor Flevoland”. Dat betekent een kleine effectieve overheid die meebeweegt en niet in beperkingen denkt.“

Opvallend in het programma is dat de VVD volop ruimte ziet voor ontwikkeling voor wonen, werken en recreëren. De Reus daarover: “We zijn trots op Flevoland, van het mooie platteland tot de grote moderne steden. Flevoland is er voor inwoners en ondernemers die met lef hun eigen keuzes durven te maken en die we de ruimte moeten geven om initiatieven te ontplooien. Dat vraagt kandidaten die dicht bij onze inwoners en ondernemers staan en begrijpen wat hen beweegt.”

Voor de inhoudelijke samenstelling van het verkiezingsprogramma trok de programma-commissie onder leiding van Ellentrees Muller langs alle gemeenten in de provincie en haalde daar heel lokaal input op bij kiezers, leden, fracties en commissies. Ook Ellentrees keek tevreden terug op de vergadering: “De discussies hebben laten zien dat we goed geluisterd hebben en dat dit programma breed door onze leden wordt herkend en gedragen. Meer dan ooit heeft de provincie immers direct betekenis voor onze inwoners".

Tussen 12 en 26 november aanstaande stemmen de leden van de VVD in de provincie Flevoland via een ledenraadpleging over de volgorde van de kandidatenlijst. De voorgestelde kandidatenlijst vanuit het regiobestuur wordt twee weken vóór deze raadpleging naar de leden verzonden.