De Flevolandse landbouw

Voor de VVD is het behoud en doorontwikkeling van de landbouw in alle sectoren van groot belang. Daarbij is het een taak van het provincie bestuur om samen met de sectoren een toekomstvisie te ontwikkelen waarmee ook op de lange termijn de landbouw evenwichtig met andere ruimte vragen binnen de omgevingsvisie de sterke positie kan behouden.

De Flevolandse omgevingsvisie is in deze staten periode in samenspraak met vele belanghebbenden in de maak, met als centraal thema Ruimte voor Initiatieven.
Voor de landbouw is de KOERSNOTITIE LANDBOUW MEERDERE SMAKEN als richting document op 19 september in PS behandeld, en met brede instemming aangenomen.
Het geeft GS ruimte samen met sectoren ,gemeenten,  opleiding, wetenschap, waterschap, nu de 2e fase in te gaan tot uitwerking met grote betrokkenheid Flevolandse agrarische ondernemers.

De VVD heeft ingestemd met deze koersnotitie maar heeft ,bij monde van ons Statenlid Bert Gijsberts, GS gevraagd om haast te maken met de uitwerking.
De sectoren zitten nu in de versnelling qua bedrijfsontwikkelingen , en  ook de Landbouw visie van Carola Schouten is  op een prima moment verschenen.
Ook deze geeft voor de VVD een prima basis voor vertrouwen, waarbij het kabinet ook sterk in moet zetten om circulaire processen qua wetgeving mogelijk te maken.
De VVD vindt dat de boeren weer ruimte moeten krijgen om bijvoorbeeld te  beslissen wanneer ga ik het land op rekening houdende met weer en bodem en niet stuk moeten lopen op onbegrijpelijke bureaucratie. Dus geen onnodige drempels om kringloop landbouw en innovatie te stimuleren.
GS heeft in de koersnotitie voorgesteld een Agri Board in te stellen voor de begeleiding van initiatieven en het stimuleren van meer samenwerking tussen ondernemers.
Bert Gijsberts heeft GS meegegeven dat een prima idee te vinden.
Hij heeft de Statenleden gevraagd om de Agri Board  verregaande bevoegdheden te geven binnen toegekende budgetten. Dus PS wilt u loslaten.
Het mag niet zo zijn dat tempo en ondernemersbetrokkenheid  verloren gaat door inhoudelijke politieke bemoeienis van PS en onnodige besluitvorming.
VVD vind het belangrijk dat bij de thema s in de koersnotitie  alle boeren en sectoren moeten blijven ervaren dat het vooral gaat om hun kwaliteiten als voedselleverancier en vandaar uit de duurzame ontwikkelingen oppakken.
De kwaliteit van bodem en water is een gezamenlijke opgave van overheden en ondernemers.
De inzet van zgn. proeftuinen vraagt haast binnen de Agri Board om ook op de Floriade in 2022 de kwaliteiten van onze top landbouw te laten zien.