Werkbezoek Oostvaardersplassen: Veel veranderingen

Binnenkort verschijnt het rapport van de Beheer Advies Commissie (BAC) over het beheer van de Oostvaardersplassen. Tijd om eens te zien hoe het beheer van de Oostvaardersplassen op dit moment gaat. We brachten met Rudmer Heerema ( VVD Tweede Kamer), Bert Gijsberts (Gedeputeerde) en enkele andere betrokkenen een werkbezoek aan de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer verzorgde met o.a. Nick de Snoo, Jan Griekspoor en Kees de Lange een informatieve rondleiding in het gebied.

Voor de VVD statenfractie is het belangrijk dat er geen hongerende dieren zijn, dat het gebied aantrekkelijk en beleefbaar is en we pleiten ervoor dat Natura2000 niet teruggebracht wordt tot het tellen van soorten en stilzetten van de tijd. Meer aandacht dus voor biodiversiteit en belevingswaarde. De verwachting is dat het Beheerplan Natura 2000 dit voorjaar kan worden vastgesteld  waarna de provincie verantwoordelijk is voor het natuurbeheer. We zouden graag zien dat het ministerie van EZ, verantwoordelijk voor de grote grazers en het dierenwelzijn, duidelijke afspraken maakt over de rol van Rijk , provincie en Staatsbosbeheer. Onze lijn: hoe simpeler het bestuur, hoe beter.

Veranderingen
We constateerden dat er de afgelopen jaren veel veranderd is. Staatsbosbeheer gaf aan veel meer verbinding met de omgeving te zoeken en ook meer beleving te willen. Dit uit zich onder andere door extra wandelroutes, nieuwe boombeplantingen en uitbreiden van de bezoekcentra. “De natuurgebieden moeten aantrekkelijk zijn, en we zijn flexibel hoe we daar het beheer op aanpassen”.

Grote grazers
We hebben geen hongerende grazers gezien. Op advies van ICMO  worden dagelijks actief zwakke beesten geschoten. “Van de gestorven dieren is er zo’n 95% geschoten”, gaf Staatsbosbeheer aan,”De zwakke dieren worden actief weggehaald zodat geen onnodig lijden ontstaat”. Daarnaast is extra beschutting aangebracht.

Conclusies
Een hoopgevend beeld. Er zijn door het pro actieve grote grazersbeheer geen hongerende dieren.  Er zijn ook nog vragen. We zijn benieuwd naar het advies van de Beheer Advies Commissie. Daarnaast zien we graag dat de Natura2000 doelstellingen biodiversiteit en belevingswaarde meer aandacht krijgen. Dit zal in de afspraken rond het beheer Oostvaardersplassen ook meegenomen moeten worden.