Minister Schultz Van Haegen bezoekt vervoersinitiatieven in Flevoland

Minister Schultz-Van Haegen heeft maandag 23 februari 2015 drie initiatieven op verkeer en vervoersgebied bezocht. Het gebruik van het duurzame materiaal composiet in het maken van auto’s, het afronden van het beter benutten project in Flevoland en de plannen voor een testcentrum van zelfrijdende auto’s in Lelystad.

De minister bracht een bezoek aan autobedrijf Donkervoort, waar zij een kijkje nam in de unieke keuken van het familiebedrijf. Een bedrijf dat lichtgewicht sportauto’s maakt, waarbij composiet een hoofdrol speelt. De composietafdeling van het bedrijf is in korte tijd uitgegroeid tot één van de belangrijkste en snelst ontwikkelende afdelingen binnen Donkervoort. De provincie Flevoland ondersteunt innovatieve ontwikkelingen op het gebied van composieten. Ze heeft deze ontwikkeling hoog op de economische agenda staan. De ontwikkeling van composieten moet leiden tot een duurzame economische versterking met uiteindelijk de bevordering van de werkgelegenheid.

Beter Benutten

Het ministerie Infrastructuur en Milieu heeft samen met de gemeenten Almere en Lelystad en de provincie Flevoland via het programma Beter Benutten geïnvesteerd in het bestaande wegennet om de bereikbaarheid van Flevoland te verbeteren. Zo zijn de Lelystadse op- en afritten van de A6 nu filevrij. Om in Almere van de Spectrumdreef sneller de snelweg op te komen, zijn  de verkeerslichten beter op elkaar afgestemd. De tijdwinst bedraagt vijf minuten per dag. Op de afslag Waterlandseweg-A27 zijn de opstoppingen verdwenen door de toepassing van slimme wegverbredingen. Ook is er geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het gebruik van de elektrische fiets tussen Almere en Amsterdam (electric freeway).

Initiatief testcentrum zelfrijdende auto’s

Het Spaanse bedrijf Idiada heeft samen met OMALA, de gebiedsontwikkelaar voor het bedrijventerrein tussen Amsterdam-Lelystad Airport en de A6 de plannen gepresenteerd voor een internationaal testcentrum voor zelfrijdende auto’s.  Uniek aan dit testcentrum is dat er wordt getest tussen het verkeer van het bedrijventerrein Airport Garden City en zijn directe omgeving. Zo test Idiada op een gecontroleerde manier het rijden in stedelijke situaties en situaties met tweerichtingsverkeer.

Jaap Lodders was na afloop tevreden over bezoek minister:

“Wij hebben als Flevoland laten zien dat wij bij uitstek de provincie zijn waar dergelijke innovaties thuishoren vanwege onze fysieke ruimte en onze traditie in pionierschap.”