Terugblik op het werkbezoek van Staatssecretaris Eric Wiebes aan Lelystad

Op 4 maart j.l. heeft de VVD-Staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes, een werkbezoek aan Flevoland gebracht. Zijn bezoek stond in het teken van economie en banen. Belangrijk voor de VVD Flevoland. Het is immers een speerpunt van onze fractie voor de verkiezingen. Op deze wijze laten we zien dat we hier ook concreet aan werken.

Het eerste bezoek was aan het Ondernemingencentrum Flevoland aan Het
Ravelijn 1, waar Eric Wiebes in gesprek ging met Stichting MKB Doorstart. Deze
stichting is een intermediair voor ondernemers die met name problemen
hebben met hun
financiering. Jannie van den Berg hield een helder betoog over de
problemen en waaraan behoefte is bij het MKB.
De stichting die is opgezet in Flevoland gaat binnenkort uitrollen in 5
andere plaatsen waaronder Amsterdam.
Gezien het succes van de stichting bij het analyseren en hulp bieden bij problemen van ondernemers zou een brede uitrol over Nederland wenselijk zijn om bedrijven in problemen, die wel degelijk levensvatbaar zijn, te helpen.

Eric Wiebes was aangenaam verrast door het initiatief dat in Flevoland al
vele bedrijven heeft geholpen waardoor honderden arbeidsplaatsen zijn
gebleven. 
De financiering van de stichting gebeurt door partners zoals UWV en gemeenten,
aangezien die er baat bij hebben aangezien ze dan minder uitkeringen
hoeven te verstrekken.
In feite, een preventieve aanpak.
Eric Wiebes gaf aan dat de stichting vooral contact zou moeten opnemen met
het ministerie van EZ dat immers een agentschap heeft dat ook vele
diensten aanbiedt en dit een welkome aanvulling is op wat men allemaal aan
MKB-bedrijven kan aanbieden als ondersteuning.

Daarna ging Eric Wiebes naar de Vaartweg 67 te Lelystad.
Op dit adres werken drie organisaties nauw samen in het kader van alle
veranderingen binnen het sociaal domein. Het betreffen Werkbedrijf
Lelystad, het re-integratiebedrijf van de gemeente, Concern voor Werk,
sociale werkvoorziening en het praktijkonderwijs van Eduvier.
Na een welkomstwoord van directeur Onno Vermooten werd een rondleiding
gemaakt. Allereerst over de produktie-afdelingen van Concern voor Werk. Na
een bezichtiging van Werkbedrijf Lelystad vond een rondetafelgesprek
plaats tussen de staatssecretaris, een delegatie van VVD-Flevoland en het
managementteam van Concern voor Werk en Werkbedrijf Lelystad.
Aan de hand van enkele prikkelende stellingen werd gediscussieerd over een
aantal actuele zaken die betrekking hebben op de Participatiewet. De
staatssecretaris deelde de mening dat het streven moet zijn zoveel
mogelijk regeldruk bij werkgevers weg te halen om de kansen voor mensen
met een arbeidsbeperking te vergroten. Ook werd stil gestaan bij
verschillende financiële en fiscale onderwerpen in relatie tot de nieuwe
wet.
De staatssecretaris toonde zich onder de indruk van de activiteiten in
Lelystad. Zijn motto is: iedereen heeft recht op werk.
Eduvier

Voor de VVD Flevoland een belangrijk bezoek omdat werkgelegenheid een van
de speerpunten is van de VVD.
De VVD in Flevoland staat, volgens fractievoorzitter , Jan de Reus, voor
„ Kansen creëren en ondersteunen” . Daarbij wil de VVD dat de overheid
ondernemers betrouwbaar faciliteert en stimuleert. De VVD wil zo veel
mogelijk ruimte geven aan bedrijven en wil geen overbodige regels.
Het werkbezoek van de Staatsecretaris bood de gelegenheid om „Den Haag”
te laten zien waar we mee bezig zijn in Flevoland en tegen welke
knelpunten we aanlopen.
De VVD kijkt met tevredenheid terug op het werkbezoek en hoopt dat „ Den
Haag” de knelpunten op de agenda zet. Wij van de VVD in Flevoland blijven
waakzaam.

MKB