Tanja Klip benoemd als informateur

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland heeft mevrouw Tanja Klip benoemd als informateur voor de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

De informateur heeft als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een coalitie:

  • Steunend op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten;
  • Met een gedeelde visie en ambitie voor de toekomst van Flevoland;
  • Die vertrouwen geeft in een solide en toekomstgerichte wijze van besturen.

Tanja Klip is lid van de VVD en is sinds maart 2013 dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. Daarvoor was zij gedurende acht jaar gedeputeerde in de provincie Drenthe en drie jaar wethouder in Coevorden.

Lijsttrekker Jaap Lodders: Ik ken mevrouw Klip als een zeer ervaren bestuurder die beschikt over een uitstekend analytisch vermogen. Zij heeft ruime ervaring in collegeonderhandelingen en heeft als dijkgraaf bewezen een onafhankelijke positie in te nemen.

Mevrouw Klip zal dinsdag en woensdag gesprekken voeren met delegaties van alle fracties die gekozen zijn in Provinciale Staten. De informateur wordt daarbij ondersteund door de griffier. Op basis van de gesprekken zal mevrouw Klip een advies opstellen op basis waarvan de formatieronde kan starten. De verwachting is dat de informateur in week 14 haar werkzaamheden zal afronden.

Tanja Klip