VVD: Overlast waterplanten voor recreanten

Tijdens de statenvergadering van woensdag 30 mei heeft de VVD de verantwoordelijke gedeputeerde bevraagd over de overlast van waterplanten. Tijdens het vaarseizoen is het namelijk zo dat er op de Randmeren, het IJmeer en het Markermeer ieder jaar sprake is van enorme toename aan waterplanten. Het varen buiten de vaargeul wordt onmogelijk en er ontstaan onveilige situaties. Klanten van jachthavens trekken naar andere gebieden. Dit moeten we niet willen voor Flevoland! Wij willen ons juist onderscheiden als watersport en waterrecreatie provincie.

Provincie Noord Holland is samen met de sector, en met betrokkenheid van gemeentes een regionaal project gestart. Provincie Flevoland was wel betrokken, maar had nog geen actieve rol. 

Naar aanleiding van de vragen van de VVD heeft de gedeputeerde toegezegd om in de begroting voor 2019 PS duidelijkheid te geven over de invulling van de waterplantenproblematiek.