Wisseling van de wacht bij de VVD in de Staten van Flevoland

Fractievoorzitter in Provinciale Staten Flevoland, Jan de Reus, is door de fractie van de VVD voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde voor het College van Gedeputeerde Staten.

Omdat Jaap Lodders is voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de gemeente Almere, heeft hij zijn ontslag ingediend als Gedeputeerde per 30 mei a.s.
De VVD-fractie is Jaap erkentelijk voor het vele, uitstekende, werk dat hij heeft gedaan in de afgelopen 7 jaar en wenst hem succes in de gemeente Almere.

De fractie van de VVD heeft vervolgens Jan de Reus, voorgedragen als lid van Gedeputeerde Staten om per 30 mei a.s. de portefeuille en taken van Jaap Lodders over te nemen.

“ Flevoland is een prachtige provincie. De afgelopen 7 jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de provincie als fractievoorzitter in Provinciale Staten. Nu krijg ik de mogelijkheid om Flevoland als Gedeputeerde te mogen dienen. Jaap heeft een prachtige portefeuille, die ik met veel plezier en hopelijk net zo goed zal proberen in te vullen“ , aldus Jan de Reus

Jan de Reus was van maart 1991 tot begin 2002 in Rotterdam lid van de deelraad Hillegersberg-Schiebroek, en daarbij vanaf maart 1994 tevens fractievoorzitter.
Sinds maart 2011 lid van Provinciale Staten in Flevoland en vanaf mei 2011 fractievoorzitter.

Vanwege zijn ontslag als lid van Provinciale Staten heeft de fractie Mirjam Smeels-Zechner uit Almere als nieuwe fractievoorzitter gekozen. Zij was reeds plv. fractievoorzitter, lid van de commissie Economie en voorzitter van de Commissie Bestuur.
In haar eerdere politieke leven in Amsterdam was Mirjam raadslid en fractievoorzitter in stadsdeel De Baarsjes en vanaf 2002-2009 plv voorzitter van het Dagelijks Bestuur