Schriftelijke vragen over Oostvaardersplassen in de Tweede Kamer

De woordvoerder van de VVD in de tweede kamer, Arne Weverling, heeft schriftelijke vragen gesteld over het dierenleed in Oostvaardersplassen aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hij wilt weten wat de minister vindt van de erbarmelijke omstandigheden voor de grote grazers. Verder wil hij dat de overeenkomst tussen Rijk en gedeputeerde staten wordt aangepast, zodat de provincie daadwerkelijk de beleidsruimte krijgt om zorg te dragen voor het welzijn van de grote grazers, zoals dat eerder via een motie in de tweede kamer is besloten.