Urk en de gevolgen verbod Pulskor visserij.

Recent heeft het Europarlement besloten een verbod in te stellen voor de pulskor visserij. Dit is als een mokerslag op de Nederlandse visservloot aangekomen. De praktijkproeven met deze duurzamere visserijmethode, met toestemming van het ministerie van Landbouw, laten immers een positief beeld zien. Betere bescherming van de zeebodem, een enorme dieselolie besparing en CO2 reductie zijn tussenresultaten.

Ook vanuit de Europese Commissie zijn de proeven met deze innovatie destijds toegestaan. Er zijn grote investeringen gedaan om de duurzame visserij kansen te geven.
Met name de Franse lobby heeft in het Europarlement op basis van emotie de meerderheid van het parlement kunnen overtuigen om een verbod in te stellen. Feitelijk gaat het om een bescherming van de eigen positie.

En nu de gevolgen:
Deze zijn groot als het verbod definitief wordt.
Onze VVD-ers Jan Huitema (Europees parlement ) en Arne Weverling (2e kamer) zijn uiteraard al actief om de realisatie van een duurzame visserij niet in de kiem te smoren.
Maar op dit moment zijn de Minister van Landbouw en Visserij en de Euro-commissaris aan zet.

Omdat de economische belangen van de Urker Visserijvloot en de verwerkingsindustrie groot zijn in Flevoland is er op 24 januari in Provinciale Staten een debat geweest met Gedeputeerde Appelman.
Bert Gijsberts, VVD-woordvoerder Landbouw en Visserij, heeft nadrukkelijk gevraagd of GS, vanuit de betrokkenheid bij de visserij, bij het ministerie en in de commissies bij de EU de lobby met feiten wil ondersteunen. Dus weg uit de emotie en werken aan verlenging van de toestemming dat de proef de komende  2 jaar door kan gaan en voltooid kan worden.

Ook gaf hij de Gedeputeerde mee, dat naar de mening van de VVD, de sector zelf en ook het ministerie vooral de Fransen onvoldoende heeft meegenomen in de eerste successen van de proef en dat daardoor het gewenste Europese draagvlak ontbrak en de Franse actie een succes kon worden.
De VVD hecht namelijk groot belang aan een blijvende toppositie van de Urker visserij-ondernemers.
De Gedeputeerde beaamde dat volledig en gaf een doorkijkje waar hij de laatste dagen al inzet op heeft gepleegd.

Men moet nu de ruimte geven aan minister Carola Schouten om haar Europese collega‚Äôs in de raad van ministers te overtuigen dat de innovatiekracht van Nederland geen bedreiging is voor andere lidstaten binnen de EU, maar juist een bijdrage levert aan de doorontwikkeling van de sector.

Als VVD gaan we voor een blijvende, rendabele en duurzame visserij economie op Urk.