Lelystad Airport moet door

Afgelopen Vrijdag kwam Remco Dijkstra, VVD-tweede kamerlid met Luchtvaart in de portefeuille, op werkbezoek en ging in gesprek met ondernemers en VVD-politici uit de provincie. Naast een rondleiding werd een presentatie gegeven door Lelystad Airport. Dat geeft weer eens een helder inzicht over het waarom van Lelystad Airport en was voorts een goede feitelijke uiteenzetting van verdeling van verantwoordelijkheden m.b.t. de uitbreiding van het vliegveld en de verdeling van het luchtruim.

De VVD in Flevoland vindt dat de opening van Lelystad Airport geen verder uitstel verdient vanwege de druk op de Mainport Schiphol en het belang voor Nederland. Het gaat feitelijk om het ontlasten van de luchthaven Schiphol door het uitplaatsen van vakantievluchten. Die keuze is al in 2008 gemaakt en door alle kabinetten met VVD, CDA, PvdA , D66 en CU gesteund.

Schiphol is van levensbelang voor Nederland. Omdat de luchthaven vol loopt, is destijds al besloten dat Lelystad een “overloop” zou worden voor vakantievluchten. We moeten niet alleen de lusten van Schiphol pakken, maar ook de lasten en die eerlijk verdelen.

Voor de VVD is Flevoland is een vitaal onderdeel van de regio Midden en we zien door de komst van Lelystad Airport veel kansen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en toerisme/recreatie. De eerste bedrijven zoals Inditex en een grote hotel-keten hebben zich al gemeld.

Nederland wordt steeds voller. Er komen immers tot 2030 nog zo’n 1 miljoen Medelanders bij. En we zullen met z’n allen mobieler worden, meer vliegen, meer produceren en vaker willen recreëren. Dat vraagt om slimme en groene investeringen. Voor die investeringen is het noodzakelijk dat onze economie blijft ‘vliegen’. En dat vliegtuigen hoger vliegen en schoner en stiller worden. Dat is ook een feit.

Overlast:
Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met stakeholders en de omgeving.
Opvallend is dat meest direct omwonenden zich achter de opening van het vliegveld hebben geschaard. Ze zien zelfs kansen i.p.v. bedreigingen. Dat zijn overigens wel de mensen die het meeste last hebben van het vliegveld. In ieder geval veel meer last dan de actievoerenden op de lijn Zwolle–Elburg en ten oosten daarvan. Dat moeten we niet vergeten.
De afgelopen tijd zijn veel halve en hele onwaarheden verkondigd over de aanvliegroutes en de “vele” fouten in rapporten zoals de MER.
Politici roepen van alles, zonder volledige kennis van het dossier.
Het is duidelijk de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en dan is blijkbaar veel geoorloofd.

En hoe verder:
De VVD in Flevoland heeft vertrouwen in de benadering die de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft gekozen.
Een gedegen onderzoek, het laten bekijken van de MER en de (vermeende) fouten, de aanvliegroutes etc. Laten we de rust bewaren totdat de minister een besluit heeft genomen.
En zullen we het bij feiten houden, zoals het gaat bij de opening in 2019 slechts om 6 vluchten per dag tussen 07.00- 23.00 uur (in 16 uur tijd!!). Dat loopt op tot zo’n 30 per dag (2 per uur) in 2023, waarna het luchtruim definitief anders is ingedeeld.
De minister heeft duidelijk aangegeven dat na 2023 pas meer vliegbewegingen op Lelystad Airport komen na herindeling van het luchtruim. 

De VVD in Flevoland was blij met het werkbezoek en de uitleg van Lelystad Airport.
Er komt binnen een maand meer duidelijkheid en laten we daarop wachten.
Iedereen wil zo min mogelijk overlast, maar geen enkele overlast is een illusie.

Namens de VVD-fractie;
Jan de Reus, fractievoorzitter.