VVD bedankt Bert Gijsberts voor zijn inzet als gedeputeerde

Op 9 juni neemt gedeputeerde Bert Gijsberts officieel afscheid als gedeputeerde. De VVD is Bert Gijsberts veel dank verschuldigd voor zijn inzet de afgelopen tweeënhalf jaar. In die periode heeft Bert zich ten volle ingezet voor de ontwikkeling van Flevoland binnen de portefeuilles waar hij voor verantwoordelijk was.

De afspraken over de groei van Almere (RRAAAM) tussen gemeente, provincie en rijk, de vaststelling van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, het opstellen van de Agenda Vitaal Platteland, de visie Natuur en Landschap en de visie werklocaties zijn slechts een beperkte selectie van onderwerpen waar Bert Gijsberts zich sterk voor heeft gemaakt.

Ook in Europa heeft Bert de provincie Flevoland met volle overtuiging vertegenwoordigd. Daarnaast was hij lid van het Comité van de Regio's waar hij deel uitmaakte van de ALDE fractie.

De VVD is blij dat Bert de komende periode deel zal uitmaken van de VVD-fractie in Provinciale Staten. Daardoor kan de VVD gebruik maken van de jarenlange bestuurlijke ervaring van Bert. Een ondernemer met een groot hart voor de publiek zaak.