Compensatie busreizigers door provincie roept vragen op van de VVD

De VVD is vóór een toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer, maar staat zeer kritisch ten opzichte van onnodige uitgaven uit publieke middelen. De provincie gaat reizigers compenseren voor onvoorziene extra kostenstijging, als gevolg van het ingevoerde nieuwe tarievenstelsel per 1 juli. Een dag na bekendmaking stelt de VVD vragen aan gedeputeerde Meijer.

Gevolgen nieuwe tarievenstelsel per 1 juli 2017
De provincie gaat busreizigers die vanwege de nieuwe tarieven voor het streekbusvervoer (Flevoland, Overijssel, Gelderland) per 1 juli van dit jaar, meer dan 12 euro per maand meer moeten betalen, compenseren tot zeker 2018. Na invoering bleek dat sommige reizigers (reizigers met een 2-sterrenabonnement) wel 20-30 euro per maand meer betaalden. Dit is meer dan was voorzien. Het betreft vooral scholieren die reizen tussen Urk en Emmeloord en tussen Biddinghuizen/Swifterbant en Dronten.

Onvoorziene extra uitgaven publiek middelen
De compensatie zelf plus de opzet en uitvoering van een compensatieregeling leiden tot extra kosten. De VVD is vóór een toegankelijk en betaalbaar OV voor iedereen, maar niet voor onnodige uitgaven van publieke middelen!

VVD wenst snel een structurele oplossing
Genoeg reden tot het stellen van vragen dus. Hoe kon dit gebeuren, wie is/zijn verantwoordelijk en wat doet gedeputeerde Meijer er aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen (zie bijlage voor de gestelde vragen). Uit de beantwoording van de gedeputeerde werd het volgende duidelijk:

·         Nader onderzoek wijst uit dat er een fout blijkt te zitten in de berekening, die voor de provincie Flevoland door een extern bureau is opgesteld m.b.t. het nieuwe tarievenhuis. Er is gerekend met de ‘oude’ OV-zones in plaats van het aantal gereden kilometers in het nieuwe tarievenhuis. Dit verklaart het grote verschil,
·         Onderzocht wordt of er nog andere trajecten zijn waar de tarieven slecht uitpakken,
·         Gedeputeerde Meijer gaat veel eerder dan afgesproken het nieuwe tarievenhuis evalueren; de evaluatie zal al over een half jaar plaatsvinden,
·         De compensatie vindt budgettair neutraal plaats.

De VVD is positief over de evaluatie op korte termijn, zodat snel tot een structurele oplossing kan worden gekomen en de compensatie zo kort mogelijk voortduurt. Ook is de VVD positief over toezegging dat de compensatie budgettair neutraal zal plaatsvinden.

Kosten verhalen
Vervolgens heeft de VVD de heer Meijer gevraagd of hij de extra kosten geheel of tenminste gedeeltelijk, gaat proberen te verhalen op het externe bureau dat verantwoordelijk is voor de foute berekening. Dit werd door de gedeputeerde beaamd.

De VVD blijft de verdere ontwikkeling goed volgen!

Elise Broen
Fractie VVD Flevoland