Perspectiefnota

Afgelopen woensdag werd in de Provinciale Staten Flevoland de perspectiefnota behandeld. Tevens was dit de tussenbalans voor deze periode. Voor meerdere doelen ligt het college op schema, complimenten. Maar we zijn er nog niet. De economische groei in Flevoland trekt aan, er is ruimte om te investeren op die terreinen die de economische groei en dus werkgelegenheid verder versterken. Dus selectief investeren in plaats van alles maar te gaan doen.

In de bijlage staat de volledige tekst uitgesproken door onze fractievoorzitter Jan de Reus.