VVD dient een initiatiefvoorstel in m.b.t. beheer Oostvaardersplassen

De fracties van SGP en VVD in de Staten van Flevoland hebben vrijdag een initiatiefvoorstel m.b.t. beheer Oostvaardersplassen aan de Commissaris van de Koning overhandigd. Het voorstel wordt door nog eens 7 partijen ondersteund.

Drie doelen:

1.       Ondersteuning doelstelling Natura 2000 en OVP als vogelreservaat;

2.       Versterking van landschap en biodiversiteit;

3.       Beheer op basis van ecologische draagkracht.

Voor de VVD-Statenfractie is het dierenwelzijn belangrijk opdat er geen hongerende dieren zijn, dat het gebied aantrekkelijk en beleefbaar is. “Dat de natuur kan ontwikkelen, en niet wordt vastgezet”, aldus fractievoorzitter Jan de Reus.

De provincie is sinds dit jaar verantwoordelijk voor zowel het natuurbeheer als voor het welzijn van de grote grazers. Dat lag voorheen deels bij de provincie en deels bij het Rijk. Conform de wens van de VVD is aan die onduidelijke situatie een eind gekomen. VVD wil nu dan ook naar één beheerplan voor gehele gebied i.p.v. allerlei verschillende plannen. Dat geeft de broodnodige helderheid. Dat doet recht aan de verantwoordelijkheid voor Natura 2000 en dierenwelzijn. Dat kan nu ook in goede samenwerking tussen provincie en de beheerder Staatsbosbeheer (SBB). Daarbij is nu tevens goede afstemming mogelijk met beleidsplan voor Nationaal Park Nieuw Land. “ een win-win-situatie” volgens Jan de Reus.

Meer biodiversiteit en belevingswaarde:

Het beheer van het OVP dient o.a. afgestemd te zijn op het beleid van het Nationaal Park Nieuw Land. Met meer aandacht voor biodiversiteit en belevingswaarde, een vergeten hoofddoelstelling van Natura 2000.

De afgelopen jaren is al veel veranderd door extra wandelroutes, nieuwe boombeplantingen en uitbreiden van de bezoekerscentra.  “Maar dit is onvoldoende voor de gewenste biodiversiteit en belevingswaarde, er moet méér gebeuren”, aldus Jan de Reus.

Zeven actiepunten

Het gebied is niet aantrekkelijk genoeg. Het is kaalgevreten, waarbij bomen, struiken en planten geen tijd hebben om te herstellen.

Daarom heeft de VVD de volgende zeven actiepunten:

  1. Grote grazers zijn geen gehouden dieren, en ook geen “echte” wilde dieren. Dat vraagt actief beheer;
  2. De aantallen grote grazers aanpassen aan de draagkracht van het gebied;
  3. Vergroten van de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Oostvaardersplassen. Dat is een vaak vergeten hoofddoelstelling van Natura 2000;
  4. De Oostvaardersplassen en daarmee Flevoland aantrekkelijker maken voor  toerisme en recreatie;
  5. Samenwerking met onderwijs, maatschappij en wetenschap versterken;
  6. De tijdelijke begeleidingscommissie samenstellen uit deskundigen, gelieerd aan gerenommeerde instellingen zoals Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Alterra, Raad voor Dieraangelegenheden;
  7. Een nationaal park dat kansen biedt voor ondernemers en aantrekkelijk is voor bezoekers.

Het initiatiefvoorstel wordt mede-ingediend door PVV, CDA, SP, D66, CU, 50+ en Senioren+Flevoland en op 18 januari in Commissie Duurzaamheid en 5 februari in PS besproken.