Motie VVD inzake beter vindbaarheid van toeristische informatie over Flevoland aangenomen. Goed voor toeristen en dus ook voor Flevolandse economie

Het beleidsplan Toerisme en Recreatie is afgelopen woensdag aangenomen in de staten. De VVD heeft het plan van harte ondersteund, want toerisme is een belangrijke banenmotor voor onze provincie. Daarnaast is de VVD voorstander van de in het plan beschreven co-creatie tussen ondernemers. Het doel hiervan is een krachtiger Flevoland, wat sterker op de kaart staat. Daar profiteren zowel toeristen als ondernemers en inwoners (banen) van.

De VVD heeft wel een aanvulling op het beleid en via een motie gerealiseerd. Toeristische informatie over onze provincie is nu via diverse websites te vinden. De belangrijkste is ookflevoland.nl, waar toerisme Flevoland in opdracht van de provincie de toeristische informatie ontsluit. Echter, de VVD denkt dat de gemiddelde toerist als eerste zoekterm in google niet ‘ ookflevoland’ intikt, maar gewoonflevoland.nl. En dan kom je op de site van de provincie uit, waar toeristische informatie niet prominent zichtbaar is. Dat kan anders.

De provincie Drenthe bijvoorbeeld, heeft dit heel goed vormgegeven via drenthe.nl. Dit is het overkoepelende portal voor alle toeristische informatie, en dient tevens als provinciale site voor overige informatie. Het ziet er ook nog eens mooi en gastvrij uit.

Hier kan Flevoland zich door laten inspireren. De customer journey van een toerist begint immers vaak online. Daar moet Flevoland dus helder, duidelijk en gastvrij vindbaar zijn. Natuurlijk moet de informatie in diverse talen beschikbaar zijn en moeten er crosslinks zijn tussen provincie en gemeentes en overige belanghebbenden. 

 

De motie is breed ondersteund en het college gaat ermee aan de slag. De VVD hoopt hiermee een actieve bijdrage te leveren aan het toerisme in Flevoland.