Verslag Seniorennetwerk Congres 2016 "Europa: Waar ligt de grens?"

Na een welkomswoord door de burgemeester Divendal, was er bij de opening door VVD-partijvoorzitter Henry Keizer een zeer bijzonder moment. De partijvoorzitter reikte dit congres de Thorbeckepenning uit aan de voorzitter van het Seniorennetwerk, Monique Boskma. Het Hoofdbestuur kent de Thorbeckepenning toe aan VVD- leden die zich bijzonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij.

Daarna was het tijd voor de gastsprekers van deze dag. De eerste inleider was niemand minder dan het Hoofd van de Permanente Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, Peter Bekx. Zijn lezing droeg de titel: ‘De Europese Unie 2016, de balans opgemaakt’. De tweede gastspreker van dit congres was Jan Huitema, Europarlementariër voor de VVD. Hij besprak het democratisch instrumentarium dat het Europees Parlement ten dienste staat.

Na de lezingen was het tijd voor een netwerklunch waarna de deelnemers uiteen gingen in de verschillende workshops met de Kamerleden. Over de thema’s ‘zorg en patiëntenbelang’, ‘de toekomst van Europa’, ‘ons Nederlandse staatsbestel’, ‘arbeidsparticipatie 50 plus’ en de ‘actualiteit van financiën en pensioenen’ werden intensief de meningen gedeeld. Aan het einde van de middag kwamen alle aanwezigen weer bijeen om de uitkomsten van de workshops te delen. De epiloog van dit congres werd verzorgd door de stichting ‘Vier het Leven’. Deze organisatie regelt het uitgaan naar culturele activiteiten van deur-tot-deur voor ouderen. Meer informatie vindt u op website van de stichting ‘Vier het Leven’: www.4hetleven.nl.

Wij bedanken alle aanwezigen voor een geweldig congres! Wij hopen u dan ook volgend jaar te verwelkomen op het Senioren Netwerkcongres 2017. Indien u een uitgebreider verslag wilt ontvangen van het Senioren Netwerkcongres kunt u een mail sturen naar seniorennetwerk@vvd.nl.