Wat is belang voor regionale economie en toerisme van Bataviagebied? Fractie VVD op werkbezoek in Bataviagebied

Op 3 juni was de Statenfractie van de VVD te gast bij fashion outlet BataviaStad. Dit ligt in het Bataviagebied in Lelystad, met BataviaWerf en BataviaLand als buren. Sprekers waren Ed Rentenaar (wethouder lelystad), Rinkje Tromp (toerisme Flevoland), Eduard Helwig (centrummanager Unibail Rodamco Almere) en Hans Maris (Batavialand). Patrick Jansen (directeur BataviaStad) was gastheer.

Kernvraag: Wat is het belang van het BataviaGebied voor de regionale economie en het toerisme van het Batavia gebied? Alleen BataviaStad trekt jaarlijks al meer dan 2 miljoen bezoekers en biedt 800 arbeidsplaatsen. Na de uitbreiding groeit dit naar 1.350 banen. “Van alle bezoekers komt 81% van buiten Flevoland”, gaf Patrick Jansen aan. Het outletcentrum wordt professioneel gerund, inclusief training voor alle winkelmanagers.

 

Rinkje Tromp ging op het belang voor het toerisme. Flevoland zet hier actief op in, met o.a het Hanze toerisme en de samenwerking met Amsterdam. In het Bataviagebied, “toeristische knooppunt”,  komen 2 belangrijke toeristische assen samen.  Dit  sloot goed aan op de doelstelling van Batavialand, waaronder ook Bataviawerf valt. “We gaan tussen nu en 2022 groeien van 110.000 bezoekers naar 350.000 bezoekers. Nu nog 10% uit het buitenland, in 2022 is dat 25%”, aldus Hans Maris, die van het 6 meter onder NAP liggende Batavialand ook een aansprekende icoon voor het toerisme in Amsterdam wil maken.

 

Eduard Helwig, voor het Franse Unibal Rodamco centrummanager van het nieuwste deel van het Almeerse stadscentrum ging in op de functies van een centrum. “Niet alleen winkels, maar ook cultuur en toerisme”. Hij zag het belang van BataviaStad voor Flevoland.”Je trekt belangrijke doelgroepen en internationale toeristen. Al is het voor ons een soort concurrent”

 

Wethouder Ed Rentenaar verduidelijkte het grote belang van het Bataviagebied voor Lelystad. “Voor het toerisme en de economie is dit gebied vitaal. We werken ook een plan uit voor het kustgebied, en vullen dat met samen met veel partijen in”. Toerisme levert Lelystad nu 2.400 FTE en € 206 miljoen omzet op.”En dit gaat groeien. Door het Bataviagebied, maar bijvoorbeeld ook door de Oostvaardersplassen, Lelystad Airport, Markerwadden en het Stadhart”.

 

Conclusie: Het Bataviagebied is een economische parel voor Flevoland. Het biedt groeikansen voor toerisme en economie. Samenwerking is daarbij essentieel. En gelukkig zien we veel ambities bij alle betrokkenen. Inclusief de VVD fractie van Flevoland.

 

Eduard Plate