VVD Flevoland blij met snel internet in de NOP

De Statenfractie van de VVD in Flevoland is zeer tevreden met het feit dat snel internet binnen afzienbare tijd in de NOP kan worden aangelegd. De VVD-fractie heeft in 2014 het initiatief genomen opdat ook het buitengebied in Flevoland de beschikking kan krijgen over snel internet. Na de NOP nu de rest van het buitengebied in Flevoland nog.

Op 17 september 2014 heeft de VVD-fractie , bij monde van Irene van Hooff, een motie ingediend - die breed werd gesteund – waarin aan GS wordt gevraagd een programma van eisen te definiëren waarmee marktpartijen een voorstel (business case)  kunnen maken en dit aan PS voor te leggen.
Overweging bij de motie was o.a. dat alle Flevolanders toegang dienen te hebben tot snel internet, terwijl dit op dit moment slechts 70 % is.

Voor de VVD is niet alleen belangrijk dat “snel” internet wordt aangelegd, maar ook toekomstbestendig, want de techniek schrijdt snel voort.
Snel internet is van wezenlijk belang voor het buitengebied. Ondernemers, huishoudens en scholieren kunnen niet meer zonder een snelle internetaansluiting! Geen toegang tot het wereldwijde internet zet het buitengebied op achterstand. Internet anno 2016 is niet meer weg te denken.
De afgelopen maanden is veel werk verricht, waarvan in de NOP nu de eerste resultaten zijn.

Afgelopen woensdag heeft de VVD-fractie – samen met CDA, SP en D66 – een motie ingediend waarin aan GS werd verzocht om al het nodige te doen om te zorgen dat in de NOP het laatste ( financiële) knelpunt wordt opgelost. De motie werd aangenomen en de Gedeputeerde heeft snel gehandeld in samenwerking met VVD-wethouder Hans Wijnants van de NOP.

De VVD is derhalve blij dat de inwoners en ondernemers in het buitengebied van de NOP massaal hebben gekozen voor snel internet van FiberFlevo. De lokale ondernemer heeft bekend gemaakt dat binnen enkele weken de schop in de grond gaat en het hele buitengebied van Noordoostpolder glasvezel krijgt.

Nu de rest van het buitengebied in Flevoland nog, met name in de gemeenten Zeewolde en Dronten

VVD-fractie Provinciale Staten Flevoland.
Jan de Reus / 8 juni 2016