Thorium

Flevoland is bezig met het ontwikkelen van haar Energie toekomstbeeld 2050 en de Energie-agenda 2030. Daarbij mag Thorium niet ontbreken. Dit omdat we als fractie goed beseffen dat windenergie, zonne-energie en geothermie niet de oplossing zijn voor het totale vraagstuk van de Energietransitie.

Thorium wordt beschouwd als de groene kernenergie en verdient alleen daarom al serieuze aandacht. Ook de Tweede Kamerfractie heeft dat beseft toen zij samen met de SGP in oktober 2015 een motie indienden om Thorium meer aandacht te geven. Deze is breed aangenomen.(http://groenekernenergie.nl/motie-thorium-aangenomen).

Op Woensdag 24 mei heb ik namens de fractie een speciale informatieavond bezocht in het provinciehuis van Overijssel.

Duidelijk werd op deze avond dat het ontwikkelen van een Thoriumcentrale duur is door alle tijdrovende bestuurlijke en juridische procedures. Eigenlijk heel jammer dat dergelijke ontwikkelingen zulke drempels kennen. Ook kost het zo’n 20 jaar voordat een eerste centrale er staat. Dus moet je juist snel beginnen en benut de tussenliggende tijd die nodig is voor de ontwikkelingen van Thoriumenergie met onderzoek.

Natuurlijk is er ook kritiek die op die avond aan bod kwam. Deze punten zijn: Thorium leidt af van de inspanningen die gedaan worden om energie te besparen en op te wekken met o.a. wind, er zal nog heel veel onderzoek gedaan moeten worden voordat de eerste centrale echt draait en die tijd is er niet, het is erg duur.

 

Maar hoe zou de wereld eruit zien als we alle innovaties bij voorbaat tegen hadden gehouden vanwege niet bewezen feiten, maar uit angst. Onze samenleving is juist op een hoog niveau gekomen door innovaties en verkennen van nieuwe technieken.

 

Conclusie aan het einde van deze avond voor de VVD is dat Thorium het verdient om verder onderzocht te worden. Dat het totaal niet afleid in ook de Flevolandse duurzaamheidsinspanningen maar dat we ze vooral allebei moeten doen.

Thorium heeft toekomst.

 

Jan de Reus VVD-fractie PS Flevoland