VVD Flevoland op bezoek bij Consortium Flevoport op Urk

Vrijdagmiddag 1 april was de fractie op uitnodiging van consortium Flevoport te gast bij Scheepswerf Balk Shipyard op Urk. De fractie werd ontvangen door de CEO van Balk Shipyard, de heer Daan Balk, de heer Jaap Brink, programmamanager en woordvoerder van consortium Flevoport en de heren Henk Kaptein, CEO van DUC Marinegroup en Klaas Albert Hoekman, Managing Director van Hoekman Shipbuilding. Deze drie groeiende maritieme bedrijven op Urk maken deel uit van het consortium (7 maritieme bedrijven) Flevoport.

Het consortium heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen de aanleg van een nieuwe maritieme haven op Urk te onderzoeken op (financiële) haalbaarheid. De huidige haven biedt geen ruimte voor verdere groei van deze bedrijven. De VVD-fractie wil deze bedrijven binnen de provincie behouden en zo de bijbehorende groei van arbeidsplaatsen (prognose 500) benutten. Hieraan zijn wat de VVD betreft wel twee belangrijke voorwaarden verbonden, namelijk een sluitende businesscase van het consortium Flevoport voor de nieuwe haven en een visie op en een sluitende businesscase voor de (her)ontwikkeling van de oude haven door de gemeente Urk. In de oude haven komt bedrijfsterrein vrij.

Daan Balk schetste op aansprekende wijze de historie van Balk Shipyard, dat zeven generaties geleden in Elburg startte en zich in 2004 vestigde op Urk. Van houtbouw, naar staalbouw van kleinere schepen tot de bouw en verbouw van luxe jachten tot 60 meter lang van vandaag. De vraag naar nog grotere jachten neemt alsmaar toe, maar verdere groei is op het huidige haventerrein niet mogelijk. Dat geldt ook voor de overige maritieme bedrijven binnen Flevoport.

Naar aanleiding van de presentatie van Daan Balk over Balk Shipyard en later van Jaap Brink, programmamanager en woordvoerder Flevoport, die het verloop van de businesscase voor de nieuwe haven schetste, volgde een geanimeerd gesprek. De fractie heeft meer duidelijkheid gekregen over de achtergrond en de ontwerp businesscase van Flevoport voor de nieuwe haven. Deze kennis nemen we mee in de verdere besluitvorming in Provinciale Staten

De rondleiding bij Balk Shipyard http://www.balkshipyard.com/ en een bezoek aan het innovatieve schip Solution (DUC Marinegroup http://www.ducmarinegroup.com/), dat gebouwd wordt door Hoekman Shipbuilding http://www.hoekmanshipbuilding.nl/ maakten grote indruk op de fractie. Om u een blik in de keuken te gunnen is een aantal foto’s van het werkbezoek bijgevoegd.  Na afloop bedankte Jan de Reus namens de fractie  de gastheren hartelijk voor hun gastvrijheid en het delen van voor de fractie relevante informatie.