Positief over Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF), maar eist wel een sluitende en realistische businesscase voor zowel de oude als de nieuwe haven bij Urk!

Afgelopen woensdagavond (3 februari 2016) stond in de Commissie Economie de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) op de agenda. Besproken werd het besluit om te starten met de voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan (pip) voor het planologisch (ruimtelijk) mogelijk maken van de MSNF. De provincie heeft het pip op zich genomen op verzoek van de gemeenten Urk en NOP nadat bleek dat het consortium V.O.F. Flevoport (7 bedrijven) op eigen kracht geen sluitende businesscase kon presenteren en nadat zij niet bevoegd bleken te zijn de benodigde gronden te verwerven.

Laat helder zijn dat de VVD de ontwikkeling van MSNF belangrijk vindt voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland. Niet voor niets hebben wij het als speerpunt opgenomen. Dit geldt ook voor het huidige college, waarvan de VVD deel uit maakt. Een nieuwe buitendijkse haven biedt aanzienlijk meer kadelengte en aansluitend buitendijks bedrijventerrein. Zo kan voorkomen worden dat vitale bedrijven zich wegens ruimtegebrek buiten de provincie  vestigen. Tegelijkertijd biedt het nieuwe groeikansen, zoals specialistische scheepsbouw en -onderhoud..

Echter, het voorliggende voorstel was volgens de VVD niet helder genoeg wat betreft de verantwoordelijkheidsverdeling en hiermee de risicoverdeling tussen de provincie en de gemeente Urk. Voor de VVD is het volstrekt helder dat de provincie niet verantwoordelijk kan zijn voor de exploitatie van zowel de oude als nieuwe haven!

De provincie mag wat de VVD betreft starten met de voorbereiding van het provinciaal inpassingsplan; echter vaststelling van het pip door provinciale staten is pas aan de orde nadat de gemeente Urk erin is geslaagd een sluitende businesscase voor de oude haven voor te leggen. Ook voor de nieuwe haven moet een sluitende businesscase komen. Zo voorkomen we het achteroverleunen van de gemeente Urk en een mogelijk financieel debacle voor de provincie.

Met de harde toezegging op dit punt van gedeputeerde Appelman op zak, ziet de VVD de besluitvorming op 24 februari a.s. in PS met vertrouwen tegemoet.