VVD fractie op bezoek bij Flevo-landschap

'De komende jaren wordt Het Flevo-landschap nog beter zichtbaar, en kiest positie in ontwikkelingen, uiteenlopend van structuurvisies en bestemmingsplannen, tot maatschappelijke vraagstukken als windenergie en vitaal platteland', zo staat te lezen in het nieuwe beleidsplan van Het Flevo-landschap. Maar hoe gebeurt dat nou in de praktijk? En wat zijn de parallellen, de verbindingen met de provinciale politieke vraagstukken? De VVD statenfractie nam de proef op de som tijdens een actief werkbezoek.

De fractie ging fietsend langs diverse locaties in Natuurpark Lelystad (een van de gebieden van Het Flevo-landschap), te weten het bezoekerscentrum, het beheergebouw en de Waterlely. Aan elke locatie werd een aandachtsveld van de provincie gekoppeld, waarover de fractie in gesprek ging met een deskundige. Zo kwamen e verschillende verbindingen tussen de provincie en het Flevo-landschap goed aan bod.'Een waardevol bezoek', zo gaven zowel Martin Jansen, directeur van Het Flevo-landschap als Jan de Reus, fractievoorzitter van de VVD, aan.
'Het Flevo-landschap is nauw betrokken bij vele zaken die de provinciale politiek raken. Het is goed om met elkaar van gedachten te wisselen, en dan ook direct te zien hoe het in de praktijk is, aldus Jan de Reus. Immers, politiek moet niet vanaf papier bedreven worden, door in gesprek te gaan en te gaan kijken krijg je pas echt een beeld.

In dat kader legt de VVD fractie de komende tijd nog een flink aantal werkbezoeken af.