VVD pleit in debat over beheer Oostvaardersplassen voor het terugbrengen aantal grote grazers, geen vergroting en geen verbindingszones en aantrekkelijker maken van gebied (voor bezoekers)

Woensdagavond 13 januari vond in de Nieuwe Bibliotheek in Almere een debat plaats over het beheer Oostvaardersplassen en (toekomstige) verantwoordelijkheid voor (welzijn) grote grazers met o.a. “Vogel- en natuurwacht”, “stichting welzijn grote grazers” en “beleefdenatuurnu” . Ook de VVD-fractie was deelnemer.

Voor de VVD-Statenfractie is het belangrijk dat er geen hongerende dieren zijn, dat het gebied aantrekkelijk en beleefbaar is en de VVD pleit ervoor dat Natura2000 (Europese regelgeving) niet teruggebracht wordt tot het tellen van soorten en stilzetten van de tijd.

“ Natuur laat zich niet vastzetten” .

Meer aandacht voor biodiversiteit en belevingswaarde. De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Eind 2015 is een motie aangenomen in de Tweede Kamer dat ook de provincie de verantwoordelijkheid dient te krijgen voor het welzijn en beheer van de Grote grazers. Dat is in lijn met VVD-standpunt: hoe helderder de bestuursverantwoordelijkheid, hoe beter è Het gehele beheer in een hand.

De afgelopen jaren is al veel veranderd door extra wandelroutes, nieuwe boombeplantingen en uitbreiden van de bezoekerscentra. Voor de VVD is belangrijk dat natuurgebieden aantrekkelijk zijn en men moet flexibel zijn in het beheer.

Toch wil de VVD een stap verder:

Het gebied is niet aantrekkelijk genoeg, volkomen kaalgevreten, waarbij de flora (o.a. bomen) geen tijd hebben om te herstellen. Er zijn nog steeds veel te veel grote grazers, ondanks het beleid van het proactief afschieten. De flora herstelt zich onvoldoende.

Wat wil de VVD:

1.                 geen nieuwe verbindingszones & geen uitbreiding naar andere gebieden zoals Hollandse Hout;

2.           grote grazers zijn geen gehouden dieren, maar ook geen wilde dieren, dus eigen regime   toepassen;

3.           terugbrengen populatie grote grazers naar normale proporties, passend bij het gebied;

4.           populatie daarop houden, want minder dieren bevordert ook de biodiversiteit.

5.           niet bijvoederen. Ook volgens de Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskunde niet verantwoord.

6.           als Nationaal Park doorgaat, en dat dus financieel haalbaar is, dan de bezoekers ver het gebied in en niet alleen langs de randen.

7.           Vergroten van de beleefbaarheid van de Oostvaardersplassen. Dat is immers ook een van de (vaak vergeten) doelstellingen van Natura 2000.

8.           Beleefbare Oostvaardersplassen vergroot de aantrekkelijkheid van de provincie op het gebied van toerisme en recreatie.

9.           Een nationaal park biedt kansen voor ondernemers.