Jan de Reus

Jan de Reus

Tussen 1982 en 2018 heb ik gewerkt bij de rijksoverheid en als interimmanager en consultant.

Daarnaast politiek actief omdat het belangrijk is om - naast een reguliere baan - ook maatschappelijk bezig te zijn. Men leeft niet alleen voor zichzelf maar ook om bijdrage aan de maatschappij te geven.

Sinds 1977 lid van de VVD. Vanaf eind 80-er jaren tot 2002 actief binnen VVD Rotterdam, waaronder tussen 1991 en 2002 lid, tvs fractievoorzitter in een Stadsdeelraad.

In maart 2011 ben ik lid van Provinciale Staten in Flevoland geworden en tevens fractievoorzitter. Vanaf mei 2018 Gedeputeerde met o.a. in portefeuille Ruimtelijke Ordening & Landschap, Mobiliteit inclusief OV & Smart Mobility, Infrastructuur, Lelystad Airport & het MITC. Voorts co├Ârdineer ik binnen College van GS Almere 2.0 & Fonds Verstedelijking Almere.

Voor mijn portefeuilles ook bestuurlijk trekker binnen de MRA en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

 

Portefeuilles:

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Almere 2.0
  • Amsterdam Lelystad airport
  • Mobiliteit
  • MITC

 

Contactgegevens:

secretariaatdereus@flevoland.nl