Tom Vereijken

Woonplaats:  Rutten
Beroep:  directeur European Water Stewardship
Bestuurlijk Specialisme: Water, Innovatie, MKB
Hobby:  muziek, zeilen, reizen
Motto:  Ever Better!

Ik heb wereldwijd water gezuiverd en waterzuiveringsinstallaties gebouwd. Als directeur water bij een groot ingenieursbureau heb ik de waterschappen goed leren kennen. Ik weet wat er nodig is aan kennis en initiatieven voor een water-veilige toekomst van Flevoland. Als Bestuurder in Brussel ben ik bekend met de EU en het bestuur, en breng een zinvol netwerk mee. 

Ik wil mijn ervaring graag namens de VVD inzetten voor het Bestuur van Waterschap zuiderzeeland. Flevoland is een bijzondere provincie, nieuw land, met specifieke aandachtspunten en wereldwijd vermaard om haar doeltreffend watermanagement! 

- Ik streef naar een open, deskundig waterschap

- Focus op veilige dijken

- In de polder schoon en voldoende water

- Goede samenwerking met Provincie en Gemeenten

Dat is ons Waterschap Zuiderzeeland!