07. Geen landbouwgrond inleveren voor natuur!

Wij vinden dat er geen onttrekking van land- en tuinbouw gebieden mag plaatsvinden voor extra nieuwe natuur. We willen geen onttrekking van land- en tuinbouwgebieden voor extra natuurontwikkeling, buiten de kaders die reeds zijn vastgesteld voor het provinciale programma Nieuwe Natuur.

Geen landbouwgrond inleveren voor natuur!