06. Met elkaar maken we Flevoland!

Wij willen partners zijn in en rond Flevoland, want alleen kunnen we het niet; dit vraagt om een effectieve samenwerking. Provinciale taken kan de provincie uitbesteden of samen met andere provincies, gemeenten en waterschappen uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

Met elkaar maken we Flevoland!