03. Meer kansen door minder regels!

Wij willen inwoners en bedrijven meer ruimte geven om dingen te doen. Onnodige vergunningen en regels willen we afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht. De provincie experimenteert met regelvrije zones, waar ondernemers zonder bemoeienis van de overheid hun bedrijf op kunnen richten.

Meer kansen door minder regels!