01. Verkeer in Flevoland: Veilig, Vlot en Doorrijden!

Wij vinden dat Flevoland een goede ontsluiting en doorstroming moet hebben. De noodzakelijke verbreding van de A27 zullen wij onder de aandacht van het Rijk blijven brengen en we willen dat de N50 een volwaardige snelweg wordt. De komende periode zetten we, in aansluiting op de verbreding van de Gooiseweg, concrete stappen voor een goede ontsluiting van de provincie bij Roggebotsluis en de Nijkerkerbrug. Ook de Hoge Ring in Almere, Harderhaven bij Zeewolde, verdere ontsluiting van Lelystad en de bereikbaarheid van de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland en de Oostvaardersplassen moet verder aangepakt worden.

Verkeer in Flevoland: Veilig, Vlot en Doorrijden!