13. Niet elk jaar 1500 beesten laten creperen!

De aanbevelingen van de Commissie Van Geel over de Oostvaardersplassen moeten zo snel mogelijk en onverkort worden uitgevoerd zodat het een aantrekkelijk en toegankelijk natuurgebied wordt. Uitbreiding van het gebied door een verbindingszone is niet aan de orde. Wij vinden dat er een einde moet komen aan het jaarlijkse dierenleed in de OVP, dus minder grote grazers.

Niet elk jaar 1500 beesten laten creperen!