Zelfstandige keuzes voor lagere belastingen

“De VVD wil de provinciale belasting zo laag mogelijk houden. We willen zelf keuzes kunnen maken door het innen van eigen belastingen. We vinden daarbij dat de opcenten motorrijtuigenbelasting de komende vier jaar niet mag stijgen.”