Geen gasboringen zonder zekerheid

“Schaliegas is een optie bij de energievoorziening. Maar we kennen de negatieve gevolgen van deze gaswinning nog niet. Dus is de VVD tegen proefboringen in onze provincie!”