Milieu niet ten kosten van u

“Milieu en klimaat? De VVD denkt in mogelijkheden, niet in restricties. Dus geen heffingen of beperkingen maar duurzame oplossingen bij de wisselwerking tussen economie, ecologie en de wensen uit de samenleving.”