Gelijke kansen voor agrarische ondernemers

“De VVD geeft agrarische bedrijven de ruimte om te groeien. We staan voor een vitaal platteland waarvoor het provinciale omgevingsplan mogelijkheden blijft bieden. De VVD kiest voor behoud van landbouwgrond. Dus: geen onnodige ruil van landbouwgrond voor natuur.”