Kleinere overheid, beter samenwerken

“De overheid kost geld. De VVD kiest daarom voor een efficiënte provincie en betere samenwerking tussen overheidsinstanties.”