Minder belasting, minder subsidies, meer resultaat

“De VVD weet dat belastingverlaging een beter middel is om het bedrijfsleven te helpen dan het verlenen van subsidies.”