Mirjam Smeels-Zechner

Mirjam Smeels-Zechner

Mijn naam is Mirjam Smeels Zechner, ik ben 61 jaar en gehuwd en sinds 2010 woonachtig in Almere Poort. Ik ben in het dagelijks leven in Almere werkzaam als zelfstandig belastingconsulent. Naast deze werkzaamheden vind ik het van belang om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in mijn leefomgeving. Sinds 2015 ben ik dan ook voor de VVD lid van Provinciale Staten Flevoland. We hebben als VVD Flevoland de afgelopen periode al veel kunnen bereiken voor de ontwikkelingen in de provincie. Van belang voor ons is: een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, dat levert werkgelegenheid op. Voorwaarde hiervoor is wel de goede bereikbaarheid van de provincie. Aandacht voor een goede leefomgeving voor alle inwoners en ondernemers is essentieel. Goed wonen, kunnen ondernemen en recreëren.

De komende jaren zal de energietransitie vorm gaan krijgen waarbij het van belang is dat eenieder hieraan mee kan doen. Het moet behapbaar en betaalbaar zijn! Windmolens “opschalen en saneren”, ons inzetten voor de opening van Vliegveld Lelystad Airport, geen onderscheid tussen de verschillende soorten landbouw, voedselproductie gaat voor zonneweides op land.

Veel zaken zijn gestart, hiervoor ligt er besluitvorming en hiervan moet de doelen worden gerealiseerd. Er ligt ook een coalitie akkoord met als titel “ruimte voor de toekomst” waarin we samenwerken met CDA, CU, PVDA, D’66 en GroenlLinks aan en in het belang van Flevoland, de verdere ontwikkeling!

We kunnen het niet alleen als VVD, daarvoor is dus samenwerking nodig met andere politieke partijen van zowel coalitie maar ook de oppositie. Daarnaast zullen we de inwoners en de ondernemers en organisaties van Flevoland moeten opzoeken zodat we de behoeften en mogelijkheden kunnen inventariseren. Er liggen vele uitdagingen waarbij de verbinding moet worden gezocht! Als fractievoorzitter in de provincie Flevoland van onze liberale partij ga ik daar mijn schouders onder zetten.


Portefeuilles:

  • Wonen
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingswet
  • Toezicht, handhaving & vergunningverlening
  • Vitaal platteland
  • Almere 2.0
  • Woningbouwopgave


Contactgegevens:

m.smeels-zechner@flevoland.nl