Jan de Haan

Jan de Haan

Ik ben er voor iedereen in heel Flevoland.
“Onze taak is de inwoner van Flevoland helpen om te zorgen dat zij het hier zo goed mogelijk hebben.” Wie voor Jan stemt, kiest voor een liberaal die elke kwestie invult in het belang van Flevoland. Onze Jan laat úw stem horen. “Ik wil er zijn voor elke inwoner van Flevoland. Dus niet alleen de goed draaiende ondernemer of de burger die meer dan 60.000 euro verdient.”

De grootste hobby van de Lelystedeling is – uiteraard – politiek. Zo was hij tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen nauw betrokken bij de organisatie. Daarnaast houdt Jan van films. In zijn vrije tijd rijdt Jan het liefst rond in zijn Alfa Romeo Spider.  


Portefeuilles:

  • Natuur
  • Oostvaardersplassen
  • Nationaal park Nieuwland
  • Krachtige samenleving
  • Water
  • Bodemdaling
  • Maritieme sector
  • IJmeer / Markermeer
  • Nieuw land erfgoed / Batavialand


Contactgegevens:

j.dehaan@flevoland.nl