Elise Broen

Elise Broen

Ruimte geven aan kansrijke, nieuwe bedrijven.

Als volksvertegenwoordiger met onuitputtelijke drive, wil onze Elise in gesprek gaan met Flevolanders om zo samen een sterke provincie te maken. Om haar grootste ambitie – een energie neutrale polder – waar te maken, is de samenwerking van alle creatieve geesten essentieel. “Het gaat om initiatieven vanuit ondernemers én bewoners. Deze ideeën gaan wij inbrengen en inzetten voor kansrijke, nieuwe bedrijven. Dat betekent dat ik daar veel ruimte voor wil geven om dit te bewerkstelligen.” 

De 61-jarige Almeerse heeft de afgelopen jaren samen met de Provinciale Staten het nodige bereikt. “Het nieuwe programma wat wij voor de MKB tot stand hebben gebracht, daar ben ik het meest trots op. Hierdoor kan het MKB makkelijker en beter ondernemen.” 

Wat u misschien nog niet wist van Elise, is dat zij ontzettend houdt van muziek, zowel modern als klassiek. Daarnaast besteedt zij haar vrije tijd het liefst aan schilderen, wandeltochten maken en tentoonstellingen bezoeken.  


Portefeuilles:

  • Maritieme sector
  • Circulaire economie
  • Natuur
  • Nationaal park Nieuwland
  • Oostvaardersplassen


Contactgegevens:

elise.broen@flevoland.nl