Eduard Plate

Woonplaats:  Zeewolde
Beroep:  Adviseur Marketing en Vestigingsplaatsen
Bestuurlijk Specialisme:  Ruimte en Economie
Hobby:  Wijnservices.nl, Fietsen, Golf
Motto:  Voor een bloeiend Flevoland

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:

Voor de inwoners van Flevoland”

Een provincie waar je kunt leven zoals elders niet kan. Regionale groei, dus flexibele regels, dubbele Gooiseweg tot A27, vraaggericht openbaar vervoer, natuur met recreatie, aantrekken internetbedrijven en ZZP-ers, heerlijke woongebieden, levendige centra, aantrekkelijk platteland.