Bert Gijsberts

Woonplaats: Almere Haven
Beroep: Gedeputeerde , Ondernemer , Bestuurder 
Bestuurlijk Specialisme: Ruimte,Water,Natuur en Landschap,Landbouw, Economie,Arbeidsmarkt, Duurzaamheid , infra, Europa.
Hobby: Paardensport, reizen
Motto: "Een Flevoland met ruimte voor groeiend ondernemerschap in een vitale werk,woon en leefomgeving"
Email: bertgijsberts12@hotmail.com
Twitter:  @gijsbertsbert
Facebook: Facebook.com/gedeputeerde VVD Flevoland Bert Gijsberts
Linkedin: nl.linkedin.com/bertgijsberts

Ik wil mij vooral richten op/ inzetten voor:
" Flevoland is het kloppende hart van Nederland" we zijn ervoor gemaakt!

Ruimte voor wonen en werken in 6 karaktervolle gemeenten. Het omgevingsplan zal ruimte bieden aan innovatief ondernemerschap en een duurzame woonklimaat. Een vitaal platteland met een sterke land en tuinbouw in een evenwicht met natuur en landschap en leefbaarheid in de dorpen.
Een groeiende economie met veel werkgelegenheid , met een prima weg, spoor, water en luchtvaart ontsluiting. 
Een evenwichtige groei van onze steden met groen blauwe kwaliteiten.
Dus Flevoland heeft een uitstekende "bloedsomloop" voor een vitaal en sterk kloppend hart.