Jan de Haan

Al vanaf jongs af aan overtuigd liberaal. Vrijheid voor een ieder en respect voor de ander is voor mij erg belangrijk. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Juist daarom vind ik het belangrijk om naast mijn baan ook maatschappelijk en politiek actief te zijn.

In het verleden ben ik op verschillende terreinen al  actief geweest in Lelystad. Van medezeggenschap op de scholen van mijn kinderen tot bestuurslid van de Stichting Kindercentra Lelystad.  Als bestuurslid van de Kamercentrale wil ik mij graag inzetten voor een nog liberaler Flevoland.  Met  elkaar de verbinding tussen Flevolandse politiek, kiezers en leden van de VVD  nog  beter maken.