Jan de Reus

Woonplaats: Lelystad
Beroep: Gedeputeerde
Bestuurlijk Specialisme: ruimtelijke ordening, financiën, bestuur 
Hobby: sporten, zeilen, lezen, spelletjes
Motto: doe waar je goed in bent 

Tot 2004 heb ik bij de rijksoverheid gewerkt en daarna als zelfstandig interimmanager. 
1991 – 2002: lid en fractievoorzitter van de VVD in een stadsdeelraad in Rotterdam.
Maart 2011- mei 2018: lid van Provinciale Staten en tevens fractievoorzitter.
 
Ik ben politiek actief omdat ik het belangrijk vind om naast je reguliere baan ook maatschappelijk bezig te zijn.
 
Ik ga mij inzetten voor onze speerpunten bereikbaarheid & infrastructuur en economie, omdat deze randvoorwaarden zijn voor bedrijven om werkgelegenheid te creëren en dus werk.
In het bijzonder zet ik mij in voor realisatie van luchthaven Lelystad, voor de Maritieme haven Urk en voor de overslaghaven Lelystad.